داشتن یک سیستم ارتباط با مشتری اقدامي حرفه اي و موثر در پيشبرد اهداف سازماني شما ميباشد. پیامک ملی ایران ، طراح، مشاور و مجري سامانه های الکترونیکی و اینترنتی مي باشد که اميدوار است بتواند بسياري از نيازهاي شما را در زمينه هاي توسعه خدمات الکترونیکی و خدمات حرفه ای اینترنت برآورده نمايد. ارائه خدمات پیام کوتاه یکی از عمده فعاليتهاي ما ميباشد.

امکانات جامع و حتي رايگان ما، شما را از انجام هزينه هاي متنوع و پيچيده آسوده مينمايد. مسؤل فروش پیامک ملی ایران پس از دریافت و تأیید مدارک متقاضی، سرویس درخواستی شما را ظرف 24 لغایت 72 ساعت برقرار می نماید. دستندرکاران پیامک ملی بصورت هماهنگ با هم کار کرده تا انتظارات شما را برآورده نموده و نیاز شما را بصورت کامل و حرفه اي در مدت زمان مشخص تحويل نمايند.

 

 

LiveZilla Live Help